29.03.19 סדנה 1

סדנת צילום תרבויות בירושלים
-הסדנה מלאה-29.03.19 סדנה 2

סדנת צילום תרבויות בירושלים
-הסדנה מלאה-12.04.19

סדנת צילום תרבויות ירושלים
-הסדנה מלאה-


03.05.19

מסע צילום
לירדן30.05.19

מסע צילום אל הקווקז הרוסיאוקטובר 2019

מסע צילום לצפון יוון
קורס לייטרום - כרכורקורס צילום - כרכורקורס צילום - נגבה